ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία: ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΜΑΡΤΑΝΚΟΣ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094385189
Δραστηριότητα: ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 1388801000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29739/01/Β/93/650/94
Τηλέφωνο: 2106623762-3
FAX: 2106624788
Διεύθυνση: 1ο ΧΛΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ, ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.martankos.gr
E-MAIL: sgamaris@koskinidis.gr
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ